۸۷/۱۱/۱۵

قیمت فروش انواع ناودانی

لیست قیمت فروش انواع ناودانی در تاریخ ۸۷.11.۱۵


نوع جنس         سایز           اندازه                   فی (ریال)               ترخیص


ناودانی             ۸             ۶متری                   ۶۶۰۰                    انزلی

ناودانی             8             12متری                  ۶۶۰۰                     انزلی

ناودانی            10            6متری                    ۶۶۰۰                     انزلی

ناودانی            10            ۱۲متری                  ۶۶۰۰                      انزلی

ناودانی            12            ۱۲متری                  ۶۶۰۰                     انزلی

نوشته شده توسط ولی نژند در ۱۰ قبل از ظهر |  لینک ثابت   •